Europass – zwiększy Twoje szanse na rynku pracy!
 

Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy (również w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajach kandydujących do UE).
 
Dokumenty wchodzące w skład Europass:
1. Europass – CV
2. Europass – Paszport Językowy
3. Europass – Mobilność
4. Europass – Suplement do Dyplomu
5. Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe

Europass – CV oraz Europass – Paszport Językowy wypełniane są samodzielnie przez osobę zainteresowaną. Pozostałe dokumenty wydają uprawnione do tego instytucje.

 
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.bkkk-cofund.org.pl