GIMNAZJALISTO zostań specjalistą.

     
Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach to szkoła o 100-letnich tradycjach. Kształcimy w kierunkach: mechanicznym, mechatronicznym i budowlanym na poziomie Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Nasi uczniowie mogą kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Proces dydaktyczny realizuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna w nowocześnie wyposażonych pracowniach szkolnych. Mamy najwyższy wskaźnik zdawalności egzaminów zawodowych spośród szkół podlegających Starostwu Pabianickiemu (ranking Perspektyw 2014). Posiadamy pracownie kształcenia praktycznego oraz ośrodki egzaminowania we wszystkich kierunkach kształcenia. Współpracujemy z najnowocześniejszymi przedsiębiorstwami. Szkoła objęta jest patronatem naukowym Politechniki Łódzkiej.
Proces dydaktyczny wspomagamy dwoma projektami unijnymi realizowanymi na terenie szkoły. Projekt Współpracy Ponadnarodowej "Kształcenie modułowe - szansą edukacyjnego rozwoju" z partnerem niemieckim (kierunki budowlane) i "Inwestycja w szkołę - inwestycją w fachowca" (kierunki mechaniczne).

Gimnazjalisto! Nie zapominaj, że kończąc szkołę zawodową jesteś o wiele bardziej atrakcyjny dla pracodawców niż Twoi rówieśnicy, którzy wybiorą inny typ szkoły. Ich możliwości na rynku pracy zależą od dalszej edukacji, ponieważ są traktowani przez pracodawców jako osoby bez kwalifikacji zawodowych.

Atutem szkół zawodowych jest między innymi:

  • uzyskanie Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe z międzynarodowym suplementem w języku angielskim Europass;
  • łatwość wejścia na rynek pracy;
  • możliwość kontynuacji nauki w celu dalszego kształcenia zawodowego.

Dyrektor szkoły
Paweł Szałecki

Technikum kształci w różnorodnych zawodach na średnim poziomie technicznym. Nauka trwa 4 lata. Absolwenci technikum są przygotowani do zdawania zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, a potem decydować się na dalsze kształcenie na studiach wyższych lub podjęcie pracy.
 
Branżowa szkoła I stopnia kształci w wielu atrakcyjnych na rynku pracy zawodach. Nauka trwa 3 lata. Absolwenci są przygotowani do zdawania zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia  możesz podjąć pracę albo kontynuować naukę w liceum dla dorosłych oraz branżowej szkole II stopnia, a potem decydować się na studia wyższe.
     

Zapraszamy Cię do naszej szkoły.

 

  Strona rejestracji gimnazjalistów dostępna jest tutaj >>>> 
 

Copyright © 2003-2018 by Administrator